TechConnect

Samen maken we tech van iedereen!

In vier jaar activeert TechConnect met meerdere initiatieven 50.000 mensen uit ondervertegenwoordigde groepen naar tech & IT

Initiatieven

TechGrounds

TechGrounds brengt ondernemerschap
en digitale vaardigheden naar wijken
en communities, met een specifieke
focus op vrouwen en culturele diversiteit, zodat tech van iedereen wordt.

Word partner van TechGrounds

TekkieWorden

Gids naar werken en studeren in tech. TekkieWorden maakt de potentie van banen en IT-studies voor iedereen zichtbaar en toegankelijk voor mensen van alle leeftijden, achtergronden en denk- en werkniveaus. 

Word partner van Tekkieworden

TechMeUp

Non-profit opleidingsfonds gericht op het vergroten van de toegang tot digitale training voor ondervertegenwoordigde groepen in tech, door financiële barrières weg te nemen.

 

Word partner van TechMeUp

PathWays

Loopbaanoriëntatie-programma naar IT, dat de IT-wereld van binnenuit laat zien. PathWays biedt hulp bij het uitstippelen van een persoonlijk
IT leer- en carrièrepad.

Word partner van PathWays

MKB Digital

Helpt mkb-ondernemers te digitaliseren met de hulp van studenten onder begeleiding van professionals.

 

Word partner van MKB Digital

TeachForAmsterdam

Omscholingsprogramma om meer (hybride) informatica voor de klas te krijgen.

Word partner van TeachForAmsterdam

Over Techconnect

TechConnect introduceert meerdere initiatieven om in vier jaar tijd 50.000 mensen uit ondervertegenwoordigde groepen de tech-arbeidsmarkt laten bestormen, door ze te activeren naar studies en banen in IT. Het doel is om de de kansengelijkheid op de tech-arbeidsmarkt te vergroten en tech-opleidingen en -banen toegankelijk te maken voor iedereen. In de praktijk betekent dit duizenden vrouwen, mensen uit sociaal kansarmere wijken en MKB’ers van eigen bodem die tot programmeur, data-analist, ‘growth hacker’, UX ontwerper of tech-beheerder worden opgeleid.
Al jaren neemt digitalisering in onze maatschappij voortschrijdend toe. De impact van technologie op mens en arbeidsmarkt neemt toe. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan IT’ers en sprake van toenemende kansenongelijkheid. Deze vraagstukken lijken alleen maar groter en pregnanter te worden. Voor ondervertegenwoordigde groepen is het moeilijk om de arbeidsmarkt te betreden en meer werkenden en werkzoekenden krijgen te maken met omscholing in hun zoektocht naar een nieuwe baan. 
De groei en ontwikkeling van nieuwe technologieën heeft ook impact op de economie. Die impact op mensen, organisaties en maatschappij is groot. Digitalisering doet steeds meer zijn intrede in traditionele beroepen, of in beroepen die niet direct als IT-functies worden bestempeld. Tech gaat dus overal doorheen, door alle sectoren en opleidingsniveaus.
Iedereen krijgt ermee te maken. En we hebben iedereen nodig in Tech!

TechConnect heeft op basis van tientallen experimenten de kritische factoren geïdentificeerd die kansengelijkheid, diversiteit en inclusiviteit op de tech-arbeidsmarkt in de weg staan. Op basis daarvan is het actieprogramma vormgegeven en zijn alle initiatieven in gang gezet zodat de obstakels weggenomen worden om tech van iedereen te maken: Klik hier voor het artikel met Amsterdam Economic Board

Impact

50.000 mensen uit ondervertegenwoordigde groepen activeren naar tech & IT

50.000
0%

2023

Onderverdeeld in:

20.000 medewerkers corporates om- en bijscholen
0%
15.000 middels private academies om- en bijscholen
0%
9000 werklozen om- en bijscholen naar IT
0%
0%
Man
0%
Vrouw
5.000 MKB’ers digitaal vaardig maken
0%
1.000 ‘overgekwalificeerden’ om- en bijscholen
0%

Newsroom

In het nieuws

Blogs

Contact