Alle Utrechtse tech- en IT-opleidingen onder één digitaal dak

Amsterdam, 14 mei 2020 – TekkieWorden.nl moet keuze voor tech- en IT-studies makkelijker maken 

Utrechtse bedrijven kampen met een oplopend tekort aan IT-talent. Waren er in 2014 nog 5149 onvervulde ICT-vacatures in de regio, liep dat in 2019 op naar ruim 8200. Om het toenemende tekort het hoofd te bieden, heeft de digitale tech-studiegids ‘TekkieWorden.nl’, in samenwerking met Utrechtse partners, het volledige aanbod van alle Utrechtse tech- en IT-opleidingen op één platform inzichtelijk gemaakt. Inmiddels zijn meer dan 100 Utrechtse IT-opleidingen, op alle denk- & werkniveaus, samengebracht.

Ondanks de impact van de coronacrisis is de verwachting dat de vraag naar IT’ers blijft groeien. Daarnaast zullen meer mensen genoodzaakt zijn zichzelf om te scholen door baanverlies vanwege COVID-19. TekkieWorden biedt deze groep, maar ook scholieren, inzicht in de diverse typen IT-banen, de bijbehorende carrièrepaden en de potentiële opleidingstrajecten. En dit is nu ook beschikbaar in Utrecht. TekkieWorden Utrecht is mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht met ondersteuning van equensWorldline, opleidingenfonds CA-ICT, Utrechtse opleiders en tech-sector. Er zijn veel private partijen betrokken die TekkieWorden mogelijk maken zoals Rabobank, Booking.com en TomTom.

“TekkieWorden is vanaf nu óók voor Utrecht dé gids naar tech-profielen en tech/IT-studies. We willen inzicht bieden en vragen beantwoorden over welke IT/tech banen er zijn, welke studies je kunt volgen om in zo’n baan terecht te komen en of het aansluit bij je persoonlijkheid en je talenten. Samen zetten we vol in op tech-talent van eigen bodem, om zo tech van iedereen te maken”, aldus Floor Vink van TekkieWorden.

Online platform biedt helpende hand bij keuze in om- en bijscholing naar tech
TekkieWorden is een digitale tech-studiegids én marketingcampagne in één, gericht op IT. Het brengt het onderwijsaanbod op IT-gebied samen op www.tekkieworden.nl en geeft antwoorden op vragen als: welke richtingen en opleidingen zijn er binnen de IT? En wat zijn mijn carrièrekansen daarin? Naast de digitale gids-functie krijgen alle middelbare scholen in Utrecht gratis informatiepakketten vanuit TekkieWorden. Het doel is om scholieren op vroege leeftijd bekend te maken met de kansen van carrières in tech. Binnenkort is ook de ‘TekkieWijzer’ beschikbaar: een gamified assessment waarmee de deelnemer zijn of haar eigen tech-profiel kan ontdekken. Nu al biedt TekkieWorden.nl, de grootste digitale tech-studiegids van Nederland, via informatieve en toegankelijke vlogs inzicht in het tech-carrière landschap.

“Er is veel werk in de IT-sector, ondanks de effecten van het coronavirus. TekkieWorden koppelt de vraag uit de sector en talentvolle toekomstige werknemers aan elkaar. Ook Utrechtse talenten die niet zo snel aan een carrière in de IT zouden denken. Zo ontstaan mooie verbindingen en maken meer Utrechters een beweging richting werk”, aldus Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen gemeente Utrecht.

Opmaat naar landelijke dekking
TekkieWorden is gestart in regio Amsterdam. Het Amsterdamse opleidingsaanbod wordt nu verder aangevuld met het aanbod in de regio Utrecht. Gemeente Utrecht, CA-ICT, equensWordline luidden vandaag de samenwerking op het platform ‘TekkieWorden’ officieel in. Gemeente Utrecht werkt zo samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de Utrecht Tech Community om de toegang tot de digitale sector te vergroten, zodat mensen met de juiste competenties aan het werk kunnen. Hierin wordt extra aandacht besteedt aan ondervertegenwoordigde groepen in de IT. De komende maanden zal TekkieWorden uitbreiden naar andere Nederlandse steden en regio’s.

“Net als in de wereld om ons heen, speelt technologie ook in het betalingsverkeer een cruciale rol. Als een van de grootste en meest innovatieve betaaldienst-leveranciers in Europa, is equensWorldline voortdurend op zoek naar gemotiveerde en gekwalificeerde IT’ers. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht en wij ondersteunen het programma Tekkieworden.nl, dat mensen helpt hun weg te vinden naar tech/IT-studies en banen in onze regio, van harte,” aldus Jos van der Steen, Head of HRM The Netherlands, equensWorldline.

“Het CA-ICT vindt TekkieWorden een geweldig initiatief. Digitalisering biedt zoveel onverwachte kansen voor iedereen, zeker in Utrecht waar nu al 11% van de werkenden een ICT-beroep heeft. Het is noodzaak om de kansen op een heldere aansprekende manier duidelijk te maken aan vooral jongeren. Dat is wat TekkieWorden doet. De slogan ‘Iedereen kan aan de slag in tech’ is waar het om draait. Vooral het aandeel vrouwen in tech beroepen kan hiermee worden vergroot,” aldus Louis Spaninks, directeur CA-ICT.

Over TekkieWorden
TekkieWorden is dé gids naar tech/IT-studies en -banen en geeft inzicht in en antwoord op vragen over alle tech/IT-studies en -banen in Noord-Holland en Utrecht. Een campagnegericht digitaal platform dat het tech-onderwijsaanbod samenbrengt op www.tekkieworden.nl. TekkieWorden is een initiatief van TechConnect, voortkomend uit de Amsterdam Economic Board, met als initiatiefnemers Rabobank, Booking.com, TomTom en opleidingsfonds CA-ICT. Kijk voor meer informatie op: www.tekkieworden.nl

Over TechConnect
Op initiatief van de Amsterdam Economic Board, Booking.com, Rabobank, TomTom en het opleidingsfonds CA-ICT, doen tientallen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties uit de Metropoolregio Amsterdam mee aan het vergroten van de diversiteit in de tech-sector en het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt van tech-banen. Doel is om de komende vier jaar 50.000 extra mensen —uit ondervertegenwoordigde groepen— de tech-arbeidsmarkt laten bestormen. Kijk voor meer informatie op: www.techconnect.city