TekkieWijzer helpt kiezen bij leren en werken in IT

Omscholing naar tech biedt kansen voor iedereen in door coronacrisis geraakte sectoren

Amsterdam, 15 september 2020, TekkieWorden.nl, de gids in studeren en werken in tech, introduceert de ‘TekkieWijzer’. Een online assessment waarmee deelnemers tech-banen en -opleidingen kunnen ontdekken, passend bij hun vaardigheden en talenten. Een ontdekkingstocht waarin alle mogelijke carrièrepaden binnen tech worden bewandeld. De uitkomst is een eigen tech-profiel, waaraan een routekaart naar relevante studies en banen is gekoppeld. TekkieWijzer is onderdeel van een routeplan voor omscholing naar IT. Van kennismaking tot oriëntatie en opleiding. De TekkieWijzer is een initiatief van TekkieWordenFutureNLiamprogrez en Rabobank Foundation.

Ondanks de coronacrisis kampt Nederland met een tekort aan tech-en IT-talent. De verwachting is dat dit tekort blijft oplopen in een maatschappij die, mede onder invloed van het coronavirus, voortschrijdend digitaliseert. Om het tekort aan IT’ers het hoofd te bieden is, in een eerdere fase, de IT-studiegids ‘TekkieWorden.nl’, geïntroduceerd. Hierin is het volledige aanbod van +430 IT-opleidingen, in de regio’s Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Almere op één platform inzichtelijk gemaakt.

“De TekkieWijzer is leuk, uitdagend en handig voor mensen die een carrière in tech ambiëren, maar óók voor mensen die een tech-carrière nog nooit overwogen hebben. Als je niet weet wat je niet weet op het gebied van de IT-arbeidsmarkt, mis je kansen. Met de TekkieWijzer kom je erachter welk type tekkie in jouw schuilgaat, en welke banen en tech-studies daarbij horen. Op deze manier maken we de tech-wereld toegankelijk voor iedereen en tegelijkertijd worden vooroordelen over werken in tech ontkracht”, aldus Floor Vink, Projectmanager TekkieWorden.

Matchen skills en talent aan IT-studies en -banenDe TekkieWijzer is gratis beschikbaar voor iedereen en met name relevant voor werknemers die door de coronacrisis hun baan (dreigen te) verliezen. De online assessment tool matcht werkzoekenden met studies en baan-profielen in de IT. De TekkieWijzer lost zo het probleem op van het onbegrip dat heerst over welke IT-banen er bestaan, wat gerelateerde tech-studies zijn en hoe deze passen bij talent en persoonlijkheid. Later dit jaar introduceert Stichting FutureNL een uitbreiding op de TekkieWijzer. Hiermee kunnen leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de huid kruipen van een échte tekkie. Zo kunnen zij zelf ontdekken wat zij met de tekkie tools kunnen doen en waar zij de benodigde kennis kunnen opdoen.

“Banen digitaliseren, automatiseren en robotiseren steeds meer en sneller. We weten dat juist daarom tech-gerelateerde soft skills (denk bijv. aan ‘digital dexterity’) dé skills zijn waar de arbeidsmarkt de komende jaren om gaat knokken. Het gaat dus helemaal niet alleen om je technische vaardigheden -die leer je wel. Vooral gaat het om welke softskills je hebt en hoe goed ze matchen met tech-banen.De TekkieWijzer laat zien waar je verborgen talenten op het gebied van tech liggen”, aldus Edwin Levels – CCO iamprogrez.

Op weg naar meer diversiteit en inclusiviteit in techNaast het gezamenlijk met opleidingen en werkgevers actief terugdringen van de tekorten aan techtalent, draagt het initiatief bij aan diversiteit, inclusie en kansengelijkheid in de techwereld. Binnen de IT-arbeidsmarkt blijkt uit meerdere onderzoeken dat er een groeiende behoefte is voor versterking van de diversiteit op de werkvloer. TekkieWijzer gaat, als onderdeel van online tech-gids TekkieWorden, deze problemen te lijf door onwetendheid weg te nemen over welke tech- en IT-banen er bestaan en passend zijn. 
“Als bank zien wij de negatieve impact op de werkgelegenheid en de noodzaak voor velen om zich om te scholen naar kansrijke beroepen, zoals de IT, waar de vraag naar talent onveranderd hoog is. Wij steunen TekkieWorden om de oriëntatie op omscholing naar IT makkelijker te maken en zo de kanskracht van mensen te vergroten”, aldus Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam. 

Over TekkieWorden
TekkieWorden is dé gids naar werken en studeren in tech. TekkieWorden wil de potentie van tech-banen en IT-studies voor iedereen zichtbaar en toegankelijk te maken en het initiatief zich in om mensen van alle leeftijden, alle achtergronden en alle denk- en werkniveaus te activeren naar IT. TekkieWorden is een initiatief van Rabobank, Booking.com, TomTom, opleidingsfonds CA-ICT en TechConnect. Het krijgt ondersteuning van partners als Amsterdam Economic Board, Gemeente Amsterdam, Doghouse Recruitment, Rabo Foundation, Zuid Holland Board, Gemeente Almere en Gemeente Utrecht.