Zuid-Holland wil drieduizend extra IT’ers opleiden met WE IT

Het tekort aan IT’ers groeit, ook in Zuid-Holland. Daarom is de Economic Board Zuid-Holland (EZB) WE IT begonnen: een consortium van overheden, opleiders en het bedrijfsleven, dat samen de mismatch op de lokale arbeidsmarkt aanpakt. De bedoeling is dat er 3.000 extra IT’ers de arbeidsmarkt op komen.